Barcelona Soul Choir

Our Story

És un cor que s’inicia a finals de 2016, creat i dirigit per Karol Green, que vol exel·lir amb el repertori gospel més actual, més black i més funk. Està format per cantants amb experiència d’anys en cors de gospel d’arreu Catalunya, escollits expressament per formar part d’aquest projecte que vol aportar un alt grau de ritme i exel·lencia musical.

Created and directed by Karol Green, Barcelona Soul Choir excels with the latest gospel repertoire, more black and more funk. It is made up of singers with years of experience in gospel choirs around Catalonia, chosen especially to be part of this project that provides a high degree of musical rhythm and excellence.